Lai gan saturs ir tīkla pasaules valdnieks, lielāka daļa interneta lietotāju izvēlas uzņēmumus, balstoties uz to mājas lapu izskatu.
Krāsa tiek izmantota, lai izceltu zīmola īpatnības. Katram uzņēmuma ir noteikta mērķauditorija, ko tā cenšas sasniegt un uzrunāt. Palīdzēsim izvēlies Jūsu mājas lapas krāsas, rīkojoties saskaņā ar mājas lapu tendencēm , vai veidosim jaunas tendences un meklēsim  iedvesmu ārpus interneta.