Veidojot mājas lapas navigāciju, ir svarīgi paturēt prātā lietotāju. Jāpārliecinās, ka navigācijas saišu nosaukumi ir īsi un skaidrojoši. Jūsu mājas lapas apmeklētājam ir ātri jāsaprot, kur atrast meklēto informāciju. Lai mājas lapas navigācija būtu vieglāk pārredzama, galvenajā navigācijas joslā nevajadzētu būt vairāk kā 5 saitēm. Galveno informāciju izvietosim primārajā navigācijas joslā, bet citu informāciju atstāsim sekundārās navigācijas ziņā. Ar mājas lapas dizaina palīdzību padarīsim primāro navigāciju viegli atpazīstamu un uzkrītošu. Tā padarot, Jūsu mājas lapas navigāciju ātrāk pamanāmu mājas lapas apmeklētājiem.