Ja Jums šķiet, ka ir kāda  problēmām, kas kavē Jūsu mājas lapas veiksmīgu darbību, mājas lapas rekonstrukcija vai satura pārveidošana var palīdzēt Jūsu uzņēmuma virzībai. Palīzēsim Jums sākt visu no jauna! Izmantojiet šo iespēju, lai atjaunotu mājas lapas izskatu, uzlabotu satura izvietojumu un navigāciju mājas lapā, kā arī pilnveidotu mājas lapas apmeklētāju pieredzi.

Lai veiksmīgi uzsāktu Jūsu mājas lapas veiksmīgu rekonstrukciju, iesakām pierakstīt visus savus mērķus un sakārtot tos trīs grupās: primārie, sekundārie un papildus.

Primārie mērķi ir Jūsu mājas lapas panākumu pamatā un tiem būtu jāpievērš visvairāk uzmanības rekonstrukcijas procesa gaitā. Sekundārie mērķi nespēs sagraut vai uzlabot Jūsu mājas lapu, bet tie tāpat ir svarīgi mājas lapas attīstībai. Papildus mērķi nav ļoti būtiski. Jums būtu ieteicams izslēgt mazsvarīgos mērķus un koncentrēties uz svarīgākajiem jautājumiem. Pēc mērķu noskadrošanas, uzsāksim rekostrukijas darbus tajos problēmpunktos, kur tas būs nepieciešams.