Mēs piedāvājam uzlabot Jūsu mājas lapu – tās izkārtojumu un izskatu, papildināsim aprakstus, sagatavosim attēlus atbilstoši web izstrādes prasībām un veiksim citus darbus, lai veicinātu Jūsu lapas panākumus.
Lai veiksmīgi piesaistītu potenciālos klientus, kvalitatīvam un aktuālam saturam mājas lapā ir izšķiroša nozīme.
Mēs piedāvājam veikt Jūsu mājas lapas administrēšanu un uzturēšanu.
Varam nodrošināt:
sākotnējā satura ievadīšanu;
attēlu apstrādi un ievietošanu mājas lapā;
produktu un pakalpojumu administrēšana;
strukturālas izmaiņas, kad tās nepieciešamas – jaunas sadaļas, jaunas produktu kategorijas, u.tml.;
izmaiņas dizainā, kad tās nepieciešamas;
web lapas atbilstības uzraudzība Google prasībām un ieteikumiem.